“Ceimic as Gaeilge” – Exciting Irish language Event from ICI YCN

For Seachtain na Gaeilge the ICI Young Chemists Network is organising an event presenting short talks from chemists and researchers on a range of topics through the Irish language. This is the first event of its kind and all with an interest are welcome to attend. It will take place on Friday 1 March at 1.30 pm in the Phelan Room in the National University of Ireland (49 Merrion Square East, Dublin 2). Spaces are somewhat limited, so please register at the link below if you plan to attend: https://www.tickettailor.com/events/youngchemistsnetworklonranagceimiceoirg/

Le linn Seachtain na Gaeilge tá Líonra na gCeimiceoirí Óga ICÉ ag eagrú imeacht á chur i láthair léiriú ó cheimiceoirí agus taighdeoirí ar réimse ábhair trí meán na Gaeilge. Seo an chéad imeacht dá short, agus tá fáilte roimh gach duine freastail. Beidh an imeacht ar siúil Dé hAoine 1 Marta ag 1.30 i.n. i Seomra Phelan ag Ollscoil na hÉireann (49 Céarnóg Mhuirfeann Thoir, BÁC 2). Tá spás réasúnta teoranta, le bhur dtoil cláraigh ag an nasc seo leanas má tá tú ar intinn teacht: https://www.tickettailor.com/events/youngchemistsnetworklonranagceimiceoirg/

Le gach dea-ghuí
Joseph Byrne, UCD and Cathal Ó Ceallaigh QUB